Specialister på brottmål sedan 1997

Specialister på brottmål sedan 1997

Välkommen till Advokathuset Ericksson & Häggquist


Advokathusets verksamhet påbörjades den 1 februari 1997, då under namnet Advokatfirman Ericksson & Häggquist. Grundare var advokaterna Leif Ericksson och Roger Häggquist.

Leif och Roger hade tidigare, under åren 1988–91, arbetat tillsammans på Allmänna Advokatbyrån i Uppsala innan Leif lämnade för arbete och delägarskap på annat håll.

1997 kände båda en önskan att tillsammans påbörja något helt nytt. Tillsammans med sekreteraren/kamreren Gunvor Hagen, som för övrigt också varit med under tiden på Allmänna Advokatbyrån startade man i lokaler på Kungsängsgatan 14, ”Televerkets Hus”, i centrala Uppsala. Tidigt knöt man två biträdande jurister till verksamheten som senare lämnat för egna verksamheter.

Byrån har även fortsättningsvis knutit duktiga medarbetare till sig vilket lett till Advokathusets goda anseende hos såväl klienterna som kollegor, domstolar och myndigheter.

Verksamheten har varit inriktad på humanjuridik med särskild inriktning på brottmål där vi medverkat i ett stort antal medialt uppmärksammade mål.

Verksamheten bedrivs numera i större lokaler i Uppsala och Gävle. Vi har även kontor i Bollnäs.

Sveriges advokatsamfund
Brottsoffermyndigheten
GAPF