Vi på Advokathuset har fokus på humanjuridik

Brott och straff

Försvararuppdrag

Vår huvudinriktning är att vara försvarare eller målsägandebiträde i en domstol. En försvarare företräder den som är misstänkt för brott. Försvararen ska se till att den misstänktes intressen tas till vara under polisens förundersökning samt under rättegången. Ett målsägandebiträde är ett stöd för den som har utsatts för brott. Målsägandebiträdet ska hjälpa brottsoffret genom förundersökning och rättegång samt företräda i frågan om skadestånd.

Målsägandebiträdeskap

Målsägandebiträdeskap

Vår huvudinriktning är att vara försvarare eller målsägandebiträde i en domstol. En försvarare företräder den som är misstänkt för brott. Försvararen ska se till att den misstänktes intressen tas till vara under polisens förundersökning samt under rättegången. Ett målsägandebiträde är ett stöd för den som har utsatts för brott. Målsägandebiträdet ska hjälpa brottsoffret genom förundersökning och rättegång samt företräda i frågan om skadestånd.

Familjerätt

Familjerätt

Juridik handlar ofta om frågor som angår familjesituationer: vem som äger vad, vad man får göra med sin egendom eller hur man delar upp egendomen vid en separation. Vi hjälper dig med familjerättsliga avtal som äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal. Vi kan också företräda dig om du hamnar i en tvist på grund av en skilsmässa eller liknande, eller vid frågor om vårdnad, boende, umgänge och underhåll när det gäller barn.

Familjerätt handlar också om arvs- och testamentsfrågor. Vi kan bistå med bland annat rådgivning, boutredningar, bouppteckningar och arvskiften. Du kan också kontakta oss om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente.

Socialrätt

Socialrätt

Ett vanligt uppdrag för oss är att företräda en person gentemot statliga eller kommunala myndigheter. Det kan handla om att de vill ingripa med tvångsåtgärder, till exempel tvångsomhänderta barn. Som offentligt biträde hjälper vi den enskilde under hela processen. 

Asyl- och migrationsrätt

Asyl- och migrationsrätt

Personer som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige kan också få hjälp av oss. Vi ger även råd i frågor som rör medborgarskap med mera.