Ericksson och häggquist Menu

Ulrika Söderberg

Advokat & Delägare

Ulrika tog sin juriskandidatexamen 2008 vid Uppsala universitet och har därefter arbetat på advokatbyrå. Blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2013 och arbetar sedan i början av 2014 på Advokatfirman Ericksson & Häggquist. Ulrika åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT/LRV-mål, vårdnadsmål samt asylärenden. Ulrika är verksam förutom i Uppsala även vid kontoret i Gävle och i Sollentuna.

Kontakta mig

018-10 13 50