Ericksson och häggquist Menu

Roger Häggquist

Advokat & Delägare

Bakgrund

Jur. kand vid Uppsala Universitet 1982. Efter notariemeritering vid Härnösands tingsrätt, fiskalstjänstgöring vid Hovrätten för Nedre Norrland och arbete vid Arbetsmarknadsdepartementet har Roger Häggquist varit verksam på advokatbyrå sedan 1988. Ledamot av Advokatsamfundet sedan 1991, ledamot i samfundets dåvarande yrkesråd 1996-97 och verksam på Advokatfirman Ericksson & Häggquist sedan starten 1997.

Inriktning

Roger Häggquist arbetar i huvudsak med brottmål som försvarare och målsägandebiträde men åtar sig också andra uppdrag, bl a som biträde i förvaltningsrättsliga mål. Ett stort intresse för idrottsjuridik har också lett till olika uppdrag inom idrottsrörelsen, däribland Svenska Innebandyförbundet.

Roger Häggquist verkar i huvudsak vid kontoret i Uppsala men åtar sig även uppdrag vid våra andra kontor, företrädesvis då i Sollentuna.

Kontakta mig

018-10 13 50