Ericksson och häggquist Menu

Martin Sjökvist

Biträdande jurist

Bakgrund

Efter examen har Martin fullgjort domarutbildning och arbetat som domare vid olika domstolar. Sedan 2017 arbetar han som biträdande jurist hos Advokatfirman Ericksson & Häggquist.


Inriktning

Martin Sjökvist åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, biträde i vårdnads- boende- umgängesmål, asylärenden, LVU-, LVM-, LPT/LRV-ärenden. Martin är verksam vid advokatbyråns alla kontor men företrädesvis Gävlekontoret.

Kontakta mig

018-101 350